1. Winacties op Facebook worden uitgeschreven door HeelHaarlemmermeer, NMCX Centrum voor Duurzaamheid (NMCX) gevestigd te Hoofddorp. De winacties worden op geen enkele manier door Facebook gesponsord, goedgekeurd, of beheerd.
 2. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 3. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je de vraag beantwoord onder het bericht op Facebook. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 4. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 5. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 6. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Indien deelname door minderjarigen (jonger dan 18 jaar) plaatsvindt, verklaren deelnemers tot 18 jaar toestemming van (een) ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen voor deelname aan de actie en dienen deelnemers tot 18 jaar daarvan een bewijs van te verstrekken.
 7. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 8. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 9. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 10. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via hun social media account.
 1. De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op de gewonnen prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak automatisch.
 2. NMCX kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 3. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 4. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 5. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door HeelHaarlemmermeer/NMCX voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 6. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door HeelHaarlemmermeer/NMCX.
 7. HeelHaarlemmermeer/NMCX handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 8. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 9. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 10. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met HeelHaarlemmermeer via e-mail: info@heelhaarlemmermeer.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.