Het project De Werelddoelen In Beeld laat jongeren kennismaken met de Werelddoelen en maakt ze bewust van problemen én oplossingen. NMCX Centrum voor Duurzaamheid heeft ze daar in september en oktober 2021 les over gegeven. Vervolgens zijn de jongeren gevraagd hun interpretatie van de Werelddoelen uit te drukken in foto’s. HeelHaarlemmermeer presenteert de foto’s.

De foto’s zijn gemaakt met mobieltjes en camera’s. Soms zijn het kleine verhaaltjes, een andere keer ‘gewoon’ beelden uit de omgeving. Je kunt vooral zien dat jongeren de duurzame ontwikkelingsdoelen heel praktisch vertalen. Het gaat om de omgeving waarin ze leven, dingen die ze iedere dag zien en waar ze zelf iets aan kunnen doen.

De fotograferende jongeren komen van de basisscholen De Bosbouwers en De Bosrank, het Kaj Munk College en jongerencentrum Flex C. Hieronder zie je een selectie van de foto’s.

Foto's