keverbank

Als je ’t weet, zie je ‘m. Deze keverbank op een akker bij het Tufspoor in Lisserbroek is een verhoogde strook grond die niet wordt bewerkt en vol staat met grassen en kruiden. De hogere, drogere grond maakt het een fijne plek voor kevers. Zij zijn natuurlijke plaagbestrijders voor de akkers eromheen. En een lekker…